Klimovci Vašečkovci Birčákovci


URIEKNUTIE

Otázka:

Je urieknutie povera alebo skutočnosť? Ako bojovať proti tomu, keď si myslím, že ma niekto uriekol?
Alenka a Gabika z KNM

Odpoveď:

Sám nie som nejak extra skúsený v tejto oblasti. A tak som hľadal a našiel celkom zmysluplnú odpoveď istého kňaza (osobne ho nepoznám) v Katolíckych novinách 10/2003. Odvoláva sa na Božie Slovo i katolícke osobnosti.
Požhenané čítanie a múdrosť od Pána, aby ste vedeli ako sa zachovať!


Urieknutie, prekliatie? (Katolícke noviny 10/2003)

Vážená redakcia,
mám priateľku, s ktorou som sa zoznámila v nemocnici počas dlhodobej liečby. Už dlhý čas si píšeme. V ostatnom liste mi napísala, že navštívila ľudového liečiteľa, ktorý vraj o jej minulosti všetko vedel a konštatoval, že príčinou chorôb je urieknutie, lebo údajne jej svokra je bosorka. Nikdy som takýmto veciam neverila. Postrehla som, že vo svetských časopisoch nachádzame aj takéto témy. Mňa by však zaujímal názor Cirkvi na urieknutie a prekliatie.

Vážená pani,
urobili ste dobre, že ste sa obrátili na redakciu Katolíckych novín s problémom, ktorý je mnohým veriacim nejasný. V odpovedi na Vašu otázku sa budem odvolávať na Sväté písmo, na známe cirkevné autority a doplním ju aj o skúsenosti z pastoračnej praxe.
Urieknutie, bosoráctvo, porobenie — tieto temné praktiky môžeme vyjadriť jedným slovom prekliatie. Biskup ThDr. Mons. František Tondra v knihe Morálna teológia II píše, že „zlorobenie (z lat. maleficium, ľudovo nazvané porobenie) je pokus spôsobiť blížnemu telesné a hmotné zlo pomocou zlého ducha... Je to hriech nielen proti náboženstvu, ale aj proti láske k blížnemu, prípadne aj proti spravodlivosti”. Podobne ho aj sv. Tomáš Akvinský zaraďuje medzi smrteľné hriechy.
Vzývanie Zlého v takomto prípade môže byť výslovné alebo zahrnuté. Výslovné znamená, že niekto obradmi alebo slovami priamo vzýva diabla o pomoc. O zahrnutom vzývaní morálny teológ P. Albert Beneš OP napísal: „Zahrnuto vzýva démona ten, kto používa rôzne tajuplné praktiky, ktoré sú prirodzene svojou povahou nespôsobilé, aby sa nimi dosiahol zamýšľaný cieľ... Aj keď človek nemá výslovný úmysel paktovať so satanom.” Známy exorcista P. Gabriele Amorth uvádza, že toto diabolské úsilie sa deje viacerými spôsobmi: pomocou čiernej mágie, zlorečením, urieknutím a predmetovým prekliatím.
Zámer prekliatia býva rozmanitý: rozbiť priateľské vzťahy, manželstvo alebo naopak, spôsobiť, aby sa dvaja zamilovaní vzali; inokedy slúži na vyvolanie zdravotných problémov alebo dokonca zničenie druhého človeka. Spomínam si, ako sa raz Ibrahim Maiga vyjadril, že v Afrike nemajú mafiánov. Na tzv. vybavenie si účtov medzi ľuďmi slúžia čarodejníci, ktorí ich pomocou mágie znemožnia alebo priam fyzicky zničia.
Tieto skutočnosti možno vo Vás vyvolávajú strach a pýtate sa: „Môže mi niekto uškodiť, keď vyriekne na mňa kliatbu?” P. Elias Vella, exorcista z Malty, na túto otázku odpovedal: „V princípe hovorím, že áno, lebo ak existuje požehnanie, existuje aj kliatba. Závisí od toho, či ste na kliatbu otvorení alebo nie... Ak nie ste na ňu otvorení, kliatba vám neuškodí.... Na kliatbu sa možno otvoriť dvomi spôsobmi: Najprv hriechom, to znamená, že Kristus nie je stredobodom nášho života; alebo psychickým oslabením, vnútorným zranením... Preto je potrebné vnútorné uzdravenie. Ak sa nebojíme a keď je Kristus centrom nášho života, potom nám nemôže uškodiť nijaká kliatba.” Vo Svätom písme nachádzame viac ako tristokrát slová: „Nebojte sa!” My totiž máme mocného obrancu, ktorý nás zároveň naučil postaviť sa proti všetkým útokom diabla. Odporúčam Vám pozrieť si stať z Listu sv. apoštola Pavla Efezanom 6,10-18 o duchovných zbraniach, ktoré nás majú uchrániť pred zlými mocnosťami.
V pastierskom liste Toskánskej biskupskej konferencie sa píše: „Pri takýchto praktikách nemožno vylúčiť, že porobenie má istú účasť na diabolskom svete a diabolský svet na porobení. Z toho dôvodu Cirkev vždy rozhodne odmietala čary a podobné konanie.”
Čo máme robiť, keď na nás niekto uvalil kliatbu? V prvom rade nebáť sa, pretože strach je znakom slabej dôvery v Boha a jeho ochranu. Ďalej nesmieme mať záľubu v hriechu a zotrvávať v ňom. Je potrebné zveriť sa do Božích rúk, odpustiť tomu, kto nám to spôsobil a modliť sa za neho. Akákoľvek nenávisť a pomstychtivosť by nás otvárali na pôsobenie zla. Ježiš povedal: „Ale vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!” (Lk 6,27-28). Ak nájdeme veci, ktoré súvisia s predmetovým prekliatím, treba ich pokropiť svätenou vodou a spáliť vonku, aby sa popol alebo nehorľavé predmety mohli vyhodiť do rieky alebo kanálu. Je dôležité, aby sme sa počas odstraňovania týchto predmetov aspoň v duchu modlili. P. Gabriele Amorth však upozorňuje: „Nesmieme si pri posudzovaní problémov uvádzaných jednotlivými osobami hneď myslieť, že ide o nejaké prekliatie, hlavne predmetové. Dôkladné skúmanie často odhalí psychické príčiny, sugescie a falošný strach vyvolaný problémami, na ktoré si ľudia sťažujú.”
Stáva sa, že keď si ľudia nevedia vysvetliť istú formu nezdaru, problémov či chorôb, začnú hľadať príčinu v kliatbe a obrátia sa na veštca. Ten im zvyčajne odpovie, že ich domnienka o urieknutí či prekliatí je správna. Spýta sa, či nemajú vo svojom okolí niekoho, s kým dobre nevychádzajú alebo to rovno zvalia na suseda, ktorý im vraj zo závisti či neprajnosti dal porobiť. V týchto ľuďoch sa potom prebudí upodozrievanie, nenávisť, pomstychtivosť a hnev, ktorý môže trvať celé roky. Veštec sa im zvyčajne ponúkne, že im kliatbu „odrobí”. Keď sa po nejakom čase dotyční vrátia a potvrdia, že niektoré problémy prestali a vyskytli sa nové, veštec ich uistí, že susedia na jeho „odrobenie” zareagovali ďalším porobením, preto treba celý rituál zopakovať. A tak sa stále viac zamotáva nezmyselný kolobeh, z ktorého je čím ďalej tým ťažšie vymaniť sa.
Keď som podobné prípady skúmal podrobnejšie, zistil som, že nikto nikomu neporobil, ale že títo ľudia sa stali súčasťou veľkého klamstva, za ktorým je skrytá túžba zlého ducha rozbíjať vzťahy a narušiť lásku medzi ľuďmi. Preto sa nikdy nedajte zvábiť na upodozrievanie druhých ľudí!
Vážená pani pisateľka, ešte pár viet na adresu Vašej známej, ale aj všetkých, ktorí ste sa dostali do podobných situácií. Nechoďte so zdravotnými alebo psychickými ťažkosťami za veštcami, jasnovidcami a liečiteľmi, a už vonkoncom nie s duchovnými problémami. V Božom slove sa hovorí: Nech niet medzi vami nikoho..., kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny a na znamenia; nech niet čarodejníkov, zaklínačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo veštcov, alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu. Všetky tieto veci sa ošklivia Pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Buď dokonalý a bezúhonný pred Pánom, svojím Bohom! (Dt 18,10-13).
V zdravotných otázkach hľadajte pomoc u skúsených lekárov, ktorí nepoužívajú vo svojich metódach magické prvky, neznáme sily či energie, a v dôvere sa odovzdajte do Božích rúk. Keďže nie je správne obracať sa na veštcov, a hoci ste si to možno neuvedomili a navštívili ste takého človeka, zahrňte to do vyznania hriechov vo sviatosti zmierenia. Raz a navždy sa zrieknite všetkého, čo je späté so zlom a vzdialené od kresťanstva.

Mgr. PAVOL HUCÍK, kňaz


VITAJTE!

 

Spoločenstvo

 

BLOGY

 

Modlitby

 

PRE ČLENOV

 

Otvorené

 

ČÍTAJ !!!

 

Napíšte nám!

 

OTÁZKY ???

 

Kontakt

 

AKTUALITY

 

 

FOTO

 

Download

 

CD

 

Marček

 

FORMA

 

História

 

LINKY

 

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

HĽADANIE

 

Slovo v Písme
Zadaj súradnice
Google na nj.sk
Heslo k nj@nj.sk

Liturgické čítania na dnes